Country: Cyprus
Site: Lagoudera: Panagia tou Arakou

Dome, Fresco, Christ Pantokrator

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]