Country: Cyprus
Site: Trikomo (Iskele): Theotokos

Fresco

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]