Country: Cyprus
Site: Trikomo (Iskele): Theotokos

Fresco, coupela showing the Etimasia (detail)

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]