Country: Cyprus
Site: Kakopetria: Ag. Nikolaos tis Stegis

Fresco showing the Miracle of Raising Lazarus

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]