Country: Cyprus
Site: Kakopetria: Ag. Nikolaos tis Stegis

Exterior from the south

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]