Country: Greece
Site: Santorini: Panagia Episkopi

Fresco, Govelas

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]