Country: Netherlands
Site: Bolsward, Church, St.-Martin
Sequence: N-14
Subject: Animal: Fox (possibly)
Date: 1480-1499

BLOCK Elaine, Corpus of Medieval Misericords, Belgium and the Netherlands, (Edited by Frédéric Billiet, Jos Koldeweij, Christel Theunissen), Turnhout, 2010, pp. 44-46.

RUDY Kathryn M., Bruegel’s Netherlandish Proverbs and the borders of a Flemish book of hours, Zutphen, Manuscription en miniaturen. Studies aageboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek, 2007, pp. 321-327.

MEADOW Mark A., Pieter Bruegel the elder’s Netherlandish proverbs and the practice of rhetoric, Zwolle, 2002, p. 98.

MOLEN J.R. ter, Huisraad van een molenaarsweduwe: gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris, Rotterdam, 1986.

VERSPAANDONK J.A.J.M., Het vreemde houten gezelschap, Antiek 2 (1974-1975), p. 140.

VERSPAANDONK J.A.J.M., Bolsward: De Martinikerk, Amsterdam, Misericorde-reeks, 1974.

GRAULS Jan, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel, Antwerpen, 1957, p. 85-86.

HARREBOMEE P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal of versameling van Nederlansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd, Utrecht, 1861, p. 452.

Provenance: All but nine of the misericords are from the Broerekerk in Bolsward (in ruins).

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]