Country: Netherlands
Site: Oirschot, Church, St.-Peter
Sequence: A-5
Subject: Scene, Proverbial: dragging the Block
Date: 1508-1511

BLOCK Elaine, Corpus of Medieval Misericords, Belgium and the Netherlands, (Edited by Frédéric Billiet, Jos Koldeweij, Christel Theunissen), Turnhout, 2010, p. 60.

CONCORDIUS van Goirle P., De koorbanken van Oirschot, Eindhoven, 1941, p. 49.

GRAULS Jan, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel, Antwerpen, 1957, pp. 91-92.

HARREMBOMEE P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal of versameling van Nederlansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijh, Utrecht, 1858, p. 116.

MEADOW Mark A., Pieter Bruegel the elder’s Netherlandisch proverbs and the practice of rhetoric, Zwolle, 2002, pp. 66-100.

WITSEN Elias J.S., De Nederlandsche koorbanken tijdens gothiek en renaissance, Leiden, 1937, p. 105.

WOUDENBERG Ingrid van, Het koorgestoelte van Oirschot, 1998.

Artist: Jan Borchmans
All the misericords and choir carvings were destroyed by a fire after the shelling of the church on 2 October 1944.

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]