Country: Netherlands
Site: Venlo, Church, St.-Martin
Sequence: Jouée
Subject: Scene, Secular
Date: 1475-1499

BLOCK Elaine, Corpus of Medieval Misericords, Belgium and the Netherlands, (Edited by Frédéric Billiet, Jos Koldeweij, Christel Theunissen), Turnhout, 2010, pp. 48-49.

BOELENS W.I.N.J., Duizend jaar Sint-Martinusparochie: facetten van de geschiedenis van Venlo, Maastricht, 2000.

TAMMEN Björn R., Musik und Bild im Chorraum mittelalterlicher Kirchen 1100-1500, Berlin, 2000, afb. 65.

VARTY Kenneth, Reynard, Renart, Reinaert and other foxes in Medieval England: the iconographic evidence, Amsterdam, 1999, pp. 214-217.

VERSPAANDONK J.A.J.M., De koorbanken van de St. Martinuskerk Venlo, Venlo, 1993.

LEHRS Max, Late gothic engravings of Germany & the Netherlands, New York, 1969, p. 457.

GRAULS Jan, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel, Antwerpen, 1957, p. 79.

WITSEN Elias J.S., Ne Nederlansche koorbanken tijdens gothiek en renaissance, Leiden, 1937, p. 46.

HARREMBOMEE P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal of versameling van Nederlansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijh, Utrecht, 1858, p. 183.

[Return to Previous Page]

[Return to Previous Page]