Medieval Christian art in Sweden Logo
Härkeberga Church
Medieval Christian art in Sweden. Copyright Lars-Olof Albertson
Medieval diocese: Uppsala
Province: Uppland
Municipality: Enköping
Constructed
around 1300
Links
Index
Google map
Description
Härkeberga church was built in the beginning of 14th century and in the end of the 1500th century the porch and sacristy were added. At the same time the vaults were constructed.

The church was painted around 1480 by Albertus Pictor. The walls were painted white at the end of the 18th century, but the paintings in the vaults remained in original. The paintings on the walls were uncovered in 1935.

Albertus Pictor and his workshop have painted around 30 churches in the middle of Sweden. The church in Härkeberga is the most famous of his works.

Bibliography
Åke Nisbeth, Härkeberga kyrka, Uppsala 1997
Tord Hallin, Bengt Z Nordström, Härkebergas rika skrud. Möte med målaren Albertus Pictor. (The pride of Härkeberga. Meet the artist Albertus Pictor), Enköping 2003 (In Swedish, English and German)
Anna Nilsén, Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri,Stockholm 1986
Pia Melin, Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor. Stockholm 2006